Madā’in Sālih, Saudi-Arabia. Mittakaavana tässä näkymässä toimii kuvan alaosassa keskellä oleva musta naishahmo. Kuva LT 2007
SUOMALAIS-ARABIALAINEN YHDISTYS RY on perustettu vuonna 1963 prof. Armas Salosen aloitteesta. Yh­dis­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on edistää arabimaiden kulttuurin ja olojen tuntemusta Suomessa sekä kehittää sivis­tyk­sel­li­siä ja taloudellisia suhteita ja vuorovaikutusta Suomen ja arabimaiden välillä. Yhdistys järjestää vuosittain noin 6-8 esitelmätilaisuutta, joissa esitellään eri arabimaita, niiden historiaa, kulttuuria, talouselämää ja nykypäivää.

     Päivitetty 25.2.2015